onzeVaderheefteenNaam.nl

 

 

Onze hemelse Vader heeft een Naam, maar de meeste van zijn kinderen zijn daar nog niet van op de hoogte.

In de meeste Bijbelvertalingen lezen we de titel HERE, maar in de grondtekst staat daar eigenlijk de naam JHWH.

Van deze Naam zegt God: “dit is mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht”. (Ex 3:15)

Wij hebben geleerd dat wij God mogen aanspreken als onze Vader en dat is geheel juist.

Jezus zegt: “Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt”. (Mat 6:9)

Maar wat is het allereerste dat Jezus ons leert bidden tot onze Vader?... “Uw Naam worde geheiligd”! (Mat 6:9)

God had namelijk beloofd:

“Ik zal mijn grote Naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen”. (Ez 36:23)

Het gaat hier duidelijk niet slechts om een eigennaam, maar om Gods aanwezigheid, om zijn autoriteit en om zijn bekendheid.

Toch heeft de eigennaam van God hier alles mee te maken!

God vervolgt zijn belofte namelijk met de woorden: “en de volken zullen weten, dat Ik JHWH ben”. (Ez 36:23)

Ooit zullen dus alle volkeren weten, dat Hij JHWH is.

Desalniettemin is deze Naam vandaag de dag geeneens bekend bij het merendeel van zijn eigen kinderen.

Jezus heeft echter een belofte gedaan aan de Vader: “Uw Naam zal ik aan mijn broeders verkondigen”. (Heb 2:12)

Daarom ben ik er zeker van dat de kinderen van God zijn Naam zullen leren kennen.

 

 

Klik hier om de Bijbelstudie “De Naam van onze Vader” te lezen en/of te downloaden